Sunday, June 5, 2011

Ce inseamna SEAP?

Sistemul Electronic de Achizitii Publice (SEAP) reprezinta o platforma de comunicare, fara restrictii, prin care societatile isi pot face cunoscute cererile de achizitie publica in scopul de a le atribui viitorilor contractanti.

Sistemul SEAP permite derularea mai multor tipuri de proceduri de achizitie publica, cum sunt cererea de oferta desfasurata on-line, care se refera la achizitia de bunuri, servicii si lucrari standardizate, precum si la criteriul de atribuire - cel mai mic pret sau cea mai buna oferta tehnico-economica.

Sistemul SEAP gestioneaza toate anunturile de achizitie publica precum: anuntul de intentie, de participare, de atribuire sau de concurs, rezultatul concursului de solutii, concesionarea de lucrari sau servicii sau anuntul de erata la toate tipurile de anunturi enumerate.

Autoritatea contractanta are posibilitatea sa transmita fisiere la momentul definirii criteriilor minime obligatorii si a criteriilor tehnico-economice iar ofertantul are posibilitatea sa incarce la randul lui fisiere in momentul in care raspunde la aceleasi criterii impuse de autoritatea contractanta. Ofertantul poate semna electronic fisierele ce urmeaza a fi transmise, asigurand astfel integritatea si autenticitatea ofertei.
  • Semnatura electronica pentru SEAP

Procesul de achizitii publice se poate desfasura in conditii de maxima siguranta utilizand semnatura electronica.

Cu ajutorul unui certificat digital calificat, toti operatorii economici si autoritatile contractante pot transmite si primi in format electronic urmatoarele documente carora li s-au atasat semnaturi electronice:
 - oferta financiara si tehnica;
 - documentele solicitate pentru verificarea propunerii financiare;
 - documentele solicitate pentru verificarea conformitatii propunerii tehnice cu caietul de sarcini;
 - documentele solicitate pentru demonstrarea indeplinirii crietriilor de selectie, conform caietului de sarcini.
  • Avantajele semnaturii electronice in cadrul achizitiilor publice

Utilizand semnatura electronica ai urmatoarele beneficii: reducerea costurilor pentru imprimarea si procesarea documentelor, evitarea birocratiei si diminuarea volumului ineficient de timp, precum si a resurselor umane si financiare, acoperirea in caz de litigiu prin asigurarea unei autenticitati incontestabile, garantarea integritatii si confidentialitatii informatiilor transmise electronic.

Pentru mai multe detalii privind procesul de achizitii publice accesati site-ul www.e-licitatie.ro

comments

0 Responses to "Ce inseamna SEAP?"

Post a Comment