Sunday, June 5, 2011

Semnătură legală

Soluţia perfectă pentru desfăşurarea comunicării de afaceri exlusiv prin mijloace electronice. Semnătura electronică cu valoare legală îţi oferă garanţia integrităţii, autenticităţii şi nerepudierii mesajelor şi documentelor electronice, făcând legătura neechivocă între informaţiile semnate şi semnatar.

Folosind semnătura electronică extinsă poţi:
semna contracte prin e-mail
transmite documente în relaţia cetăţean/administraţie sau companie/administraţie precum cereri, rapoarte sau comenzi
Semnătura legală îţi oferă:
identificarea certă şi neechivocă a părţilor implicate într-o tranzacţie
siguranţa că documentele nu au fost modificate după semnare
eficientizarea procesului de comunicare prin reducerea timpului
reducere a costurilor prin eliminarea hârtiei
certSIGN® oferă soluţia completă pentru folosirea semnăturii electronice cu valoare legală, conform legislaţiei şi normelor naţionale:
certificat calificat
aplicaţie pentru semnarea electronică a documentelor
dispozitive de tip smartcard / USB token pentru stocarea în siguranţă a certificatului digital şi pentru realizarea operaţiunilor criptografice asociate semnării electronice
modul pentru marcarea temporală a documentelor, garantând astfel că un anumit document a existat într-o anumită formă la un anumit moment

comments

0 Responses to "Semnătură legală"

Post a Comment