Sunday, June 5, 2011

Semnătura electronică devine obligatorie

Potrivit MFP, de la 1 iulie 2011 declaraţiile se vor depune numai în sistem electronic, fiind astfel nevoie de semnătura electronică

Ministerul Finanţelor Publice, prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF), intenţionează ca, începând cu luna ianuarie 2011, declararea impozitului pe venit şi a contribuţiilor sociale să se realizeze printr-o declaraţie unică ce va fi depusă la unităţile fiscale teritoriale din cadrul ANAF. Întrucât în proiectul actului normativ prin care va fi aprobată se prevede obligativitatea depunerii declaraţiei începând cu 1 iulie 2011 în sistem electronic (on-line), este obligatorie obţinerea de către plătitorii de venituri a certificatului digital calificat pentru semnătura electronică, potrivit site-ului contabilul.ro.

Obţinerea certificatului de la o firmă autorizată

Pentru a transmite o declaraţie fiscală prin mijloace electronice trebuie obţinută o semnătură electronică, printr-un certificat digital. Conform prevederilor OMEF nr. 858/2008, OPANAF nr. 2520/2010 şi OPANAF nr. 2568/2010, certificatele digitale se obţin de la furnizori de servicii de certificare acreditaţi în condiţiile Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică: CERT SIGN, adresă: www.certsign.ro; DIGI SIGN, adresă: www. digisign.ro şi TRANS SPEED, adresă: www. transspeed.ro.
Reprezentanţii Consiliului pentru IMM-uri s-au arătat în nenumărate rânduri nemulţumiţi de faptul că ANAF a autorizat numai 3 firme de la care se pot cumpăra semnăturile. Aceştia susţin că, acreditând doar trei firme, se ridică multe semne de întrebare privind o posibilă legătură între angajaţii Fiscului şi reprezentanţii celor 3 companii, cât şi o posibilă înţelegere în ceea ce priveşte costurile semnăturilor. Potrivit acestora, tariful pentru obţinerea unei semnături electronice este de 54 de euro, iar certificările trebuie obţinute în fiecare an. Ba mai mult decât atât, o firmă este nevoită să aibă cel puţin 3 semnături pentru a nu-i fi blocată activitatea.
Spre deosebire de România, în Slovacia, o astfel de semnătură electronică costă numai 8 euro.

Cum vă înregistraţi la ANAF?

Potrivit actului normativ emis de MFP, pentru a intra în posesia unei astfel de semnături trebuie să parcurgeţi câţiva paşi importanţi. Iniţial se completează documentul de confirmare, aplicând semnătura digitală în căsuţa Semnătura utilizator.
Cu documentul confirmat de firma care a eliberat certificatul digital, se face înregistrarea la ANAF parcurgând următorii paşi:
se accesează website-ul ANAF, la adresa www.anaf.ro, meniul Depunere declaraţii, modulul Înregistrare certificate calificate, se tastează butonul "Acceptă" aflat în partea stânga, jos, a paginii;
în fereastra care apare se selectează documentul de confirmare cu butonul "Browse", care se va transmite prin tastarea butonului Transmite documentul;
apoi, se introduc următoarele date: codul unic de identificare al contribuabilului (operatorul economic pentru care se transmit declaraţiile fiscale); denumirea contribuabilului; adresa contribuabilului. După completarea acestor date se tastează butonul "Submit" pentru transmitere. Pe ecran se va afişa formularul 150 "Cerere pentru utilizarea unui certificat digital calificat", completat cu datele introduse, care se listează prin tastarea butonului "Tipăreşte cererea."
Atenţie! Conform prevederilor OMFP nr. 858/2008, perioada de valabilitate a unui certificat calificat este de un an de zile. În cazul în care certificatul va fi reînnoit, se parcurge procedura prezentată mai sus.
Ce acte depuneţi pentru a putea utiliza certificatul digital?
Pentru înregistrarea formularului 150 "Cerere pentru utilizarea unui certificat digital calificat" la unitatea fiscală teritorială unde contribuabilii sunt înregistraţi ca plătitori de impozite şi taxe, trebuie depuse următoarele documente:
formularul 150, listat, semnat şi ştampilat de contribuabil;
documentul de identitate al titularului certificatului calificat, în original şi în copie;
documentul, în original şi în copie, care atestă calitatea titularului certificatului calificat, de reprezentant legal al contribuabilului (acest document poate fi Hotărârea adunării generale a acţionarilor sau Statutul societăţii comerciale);
documentul de împuternicire, autentificat de notarul public, din care rezultă dreptul titularului certificatului calificat de a semna declaraţiile fiscale pentru contribuabil, în situaţia în care titularul certificatului calificat nu are calitatea de reprezentant legal al contribuabilului reprezentat.
În termen de 4 zile de la depunerea documentaţiei, pe adresa de e-mail menţionată în formularul 150, se primeşte o confirmare pentru utilizarea serviciului Depunere declaraţii on-line.
Pentru transmiterea pe cale electronică a declaraţiilor fiscale, contribuabilii vor accesa website-ul ANAF, la adresa www.anaf.ro, secţiunea Declaraţii electronice, categoria Descărcare declaraţii, parcurgând etapele prezentate în ghidul Instrucţiuni de utilizare a serviciului de depunere a declaraţiilor on-line, postat pe website-ul ANAF.

Cu un singur certificat puteţi semna declaraţiile fiscale pentru mai mulţi contribuabili. Dacă o firmă care conduce evidenţele fiscale ale unor clienţi doreşte să folosească mai mulţi angajaţi pentru semnarea electronică a declaraţiilor fiscale, atunci, pentru fiecare angajat, se obţine un certificat digital pe o adresă proprie de e-mail.
Este necesară instalarea programului Adobe Reader 8.2.
Pentru siguranţa transmiterii datelor, trebuie ca certificatul digital calificat deţinut să fie confirmat de furnizorul de servicii de certificare. Pentru aceasta, se descarcă în calculatorul de pe care se vor transmite declaraţiile documentul de confirmare de pe website-ul ANAF, secţiunea Asistenţă Contribuabili.

comments

0 Responses to "Semnătura electronică devine obligatorie"

Post a Comment